Aanpak loopbaancoach

Loopbaancoaching is maatwerk. In de basis gaat het om de drie klassieke loopbaanvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Ik voeg daar altijd een vierde aan toe: hoe bereik ik dat?

In alle vragen staat het woordje ‘ik’. Ik coach je naar jouw eigen antwoorden op deze vragen. Hoe? Met opdrachten en oefeningen die je inzicht geven in je kwaliteiten en competenties, eigenschappen en belemmeringen, drijfveren en waarden. Door actief luisteren en prikkelende vragen stellen, spiegelen en confronteren, inspireren en motiveren, geduld, aandacht en humor breng ik je in contact met je ‘beweegredenen’ en met je blokkades.

Zo komt de weg vrij om actie te ondernemen, te solliciteren en te netwerken, effectiever te worden in je huidige werk.

Van jou vraag ik een forse tijdsinvestering. Tussen de sessies vraag ik tijd voor het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Ik maak gebruik van diverse werkvormen en instrumenten: biografische opdrachten, kernkwaliteitenkwadrant, 360 graden feedback, tekenen en schrijven.

het-is-maatwerk